Etkinlikler

Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır. […]

Okulumuzda çocuk merkezli etkin öğrenmeye dayalı farklı problem çözme yaklaşımlarını kaynaştırarak uygulanan,zenginleştirirlmiş verimli matematik eğitim programı uygulanmaktadır. İng Eğitim Emir Anaokulunda ing eğitimi iletişimsel yaklaşım esas alınarak verilmektedir. Bu yöntem eğlenirken öğrenme prensibinden yola çıkarak oyun ve şarkılarla verilmektedir. […]

Hedefimiz Çocuklarımızın iç dinamiklerini doğru yönde çalışmalarına yardımcı olmak Bir yandan iç dünyalarını zenginleştirip geliştirirken diğer yandan da drama ve halk oyunlarıyla çocuklarımızı fiziksel ve sosyal olgunluğa eriştirmektir. […]