Etkinlik Detay

Matematik Etkinliği

Matematik Etkinliği

Okulumuzda çocuk merkezli etkin öğrenmeye dayalı farklı problem çözme yaklaşımlarını kaynaştırarak uygulanan,zenginleştirirlmiş verimli matematik eğitim programı uygulanmaktadır.

İng Eğitim

Emir Anaokulunda ing eğitimi iletişimsel yaklaşım esas alınarak verilmektedir. Bu yöntem eğlenirken öğrenme prensibinden yola çıkarak oyun ve şarkılarla verilmektedir.

.